Covid-19 (Coronavirus)

På grunn av styresmaktene sine innskjerpa krav i samband med avgrensing av Coronaviruset, har Sognaporten merka annakvar stol med «skal ikkje brukast/not for use». Vi ber våre kundar respektere dette.

Desinfisering av m.a. håndtak, kanner og terminal skjer fortløpande.

Det er og håndsprit tilgjengeleg for kundane ved kassen. Eingongshanskar er tilgjengeleg ved førespurnad.

Åpningstidene kan bli endra på kort varsel.